Tổng đài IP Yeastar S50

Giá: liên hệ

Tổng đài IP Yeastar S50 khả năng kết nối 50 máy lẻ IP SIP. Hỗ trợ 25 cuộc gọi đồng thời sử dụng SIP Trunk, SIPtrunk kết nối Voip

Yêu cầu báo giá Tư vấn mua hàng