Tổng đài IP Yeastar U500

Giá: liên hệ

 • 80 x cuộc gọi đồng thời
 • 500 Extention (500 người dùng)
 • Web Control Panel
 • Lưu trữ 3000 voice mail
 • AA, VM gửi email
 • Tích hợp cổng USB 2.0 để hỗ trợ ghi âm
 • Gọi hiển thị số
 • Lời chào đa cấp
 • Định tuyến cuộc gọi thông minh
 • Hỗ trợ hội hợp âm thanh
 • Không có giới hạn SIP Trunks
 • Đồng bộ với hệ thống Siptrunking FPT, VNPT, SPT, CMC
Yêu cầu báo giá Tư vấn mua hàng