Gateway Grandstream GXW4216

Giá: liên hệ

– Hỗ trợ nhiều SIP accounts (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)

– Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC)

– Hỗ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk.

– Fax

– Phát hiện kích hoạt bằng thoại.

Yêu cầu báo giá Tư vấn mua hàng