Gateway Dinstar MTG1000-2E1

Giá: liên hệ

  • Hỗ trợ 2 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời
  • Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk
  • Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI…
  • Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix…
Yêu cầu báo giá Tư vấn mua hàng