Bản quyền phần mềm họp hội nghị Zoom Pro [Gói 1năm]

Giá: liên hệ

  • 100 người tham gia cuộc họp
  • Thời hạn cuộc họp là 24 giờ
  • Quản lý người dùng
  • Kiểm soát tính năng quản trị viên
  • Báo cáo
  • ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh
  • Chỉ định lịch trình
  • 1GB ghi âm trên đám mây MP4 hoặc M4A
  • Khả năng tương tác của Skype for Business (Lync)
  • Chu kỳ đăng ký: 12 tháng/lần.
Yêu cầu báo giá Tư vấn mua hàng