Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến

Giải pháp theo lĩnh vực

Giải pháp hội nghị trực tuyến được thiết kế và tư vấn cho khách hàng ở từng lĩnh vực với những yêu cầu riêng

Xem chi tiết

Giải pháp theo nhu cầu

Giải pháp thiết bị họp trực tuyến được tư vấn theo thực tế nhu cầu sử dụng và ngân sách đầu tư của khách hàng

Xem chi tiết

Giải pháp theo không gian làm việc

Giải pháp hội nghị truyền hình được thiết kế cho từng không gian phòng họp với nhu cầu và kích thước khác nhau

Xem chi tiết

Giải pháp theo không gian làm việc văn phòng nhỏ

Giải pháp theo không gian phòng họp

Giải pháp theo không gian phòng họp lớn

Giải pháp theo không gian phòng họp cộng tác thực tế

Giải pháp theo không gian phòng họp nhóm

Tăng chất lượng khi sử dụng phần mềm họp trực tuyến zoom

Sản phẩm nổi bật

Giá: liên hệ

HỌP TRỰC TUYẾN

Yealink CP900

Giá: liên hệ

HỌP TRỰC TUYẾN

Yealink CP700

Giá: liên hệ

HỌP TRỰC TUYẾN

Jabra Speak 810 Ms

Giá: liên hệ

HỌP TRỰC TUYẾN

Jabra Speak 710 Ms

Giá: liên hệ

HỌP TRỰC TUYẾN

Jabra Speak 510

Giá: liên hệ

HỌP TRỰC TUYẾN

Jabra Speak 410

Giá: liên hệ

HỌP TRỰC TUYẾN

Webcam Logitech C930E

Giá: liên hệ

THƯƠNG HIỆU

Các sản phẩm bán chạy nhất

TIN TỨC – HOẠT ĐỘNG